Lärare i franska i kombination med annat ämne, Södra Latins Gymnasium

Stockholms kommun - Stockholm - Publicerad: 2021-05-04 14:56:02


Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential.

För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:

- Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
- Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
- Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
- Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.

Arbetsplatsbeskrivning

Södra Latin är en gymnasieskola som präglas av en kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en trygg och trivsam miljö mitt på Södermalm. Skolan har utbildningar som håller hög nivå inom musik, dans, teater, bild och formgivning samt naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Respekten för varandra och rätten att vara sig själv värderar vi mycket högt på vår skola. Vi har ca 1100 elever och skolan leds av en rektor och tre biträdande rektorer.

           
 
Läs mer på https://sodralatinsgymnasium.stockholm.se/
Arbetsbeskrivning

Vi söker en skicklig, engagerad och erfaren legitimerad lärare med undervisning i franska med kombination i annat ämne med tillträde från och med hösten 2021. I tjänsten ingår även mentorskap. Som lärare på Södra Latins gymnasium har du ett tydligt och tryggt ledarskap med hög tilltro på elevens förmåga att lära sig och du planerar en varierad undervisning, differentierad efter elevgrupp. Du arbetar aktivt med framåtsyftande återkoppling till eleverna för att de ska nå så långt som möjligt. Du utvärderar, analyserar och reflekterar tillsammans med dina kollegor och elever över din undervisning för att fortsätta utveckla den. Du kommer vara en del i ett programlag och i ämneslag. 


 
Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation i franska behörig för att undervisa på gymnasiet i kombination med annat ämne. Du är en engagerad lärare med goda ämneskunskaper som har förmåga att entusiasmera dina elever. Ditt ledarskap är tydligt och tryggt vilket gör att du skapar arbetsro och ett studiefrämjande arbetsklimat. Att ha en god dialog med eleverna ser du som en självklarhet.

 

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år, introduktionsperioden.
Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling för utveckling av och stöd i undervisningen. Som lärare i Stockholms stads skolor har du även möjlighet till såväl handledning som coachning, och vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat.
Läs mer på www.pedagogstockholm.se

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Visa platsannons