Arkivarie

Göteborgs kommun - Göteborg - Publicerad: 2021-05-03 17:00:40


Göteborg växer och förändras snabbt. Få städer har den utvecklingspotential som finns här. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete med många inblandade och Stadsbyggnadskontoret har en central roll i denna utmaning. Gemensamt arbetar vi med förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion, bostäder med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Det vi gör ger avtryck i Göteborg för lång tid framåt. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 380 medarbetare förutsättningar för en konkurrenskraftig, attraktiv och långsiktigt hållbar stad.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten är placerad inom enheten Ärendeprocess som är en del av avdelningen för Verksamhetsstyrning. På enheten arbetar utöver arkivarier även bland annat nämndsekreterare och ärendecontrollers. En av våra arkivarier går nu vidare till nya uppdrag och vi söker därför en ersättare.

Enheten för ärendeprocess uppdrag är att styra, stödja och utveckla stadsbyggnadskontorets ärendeprocess och informationsförvaltning. Vi arbetar med att styra kontorets informationsflöde för att säkerställa en trygg och långsiktig informationsförsörjning där information framställs, hanteras, förvaras, överförs, skyddas och vårdas på ett sådant sätt att den kan tillgängliggöras, användas och återanvändas upprepat under hela den tid den ska bevaras.

I enhetens uppdrag ligger även att administrera och kvalitetssäkra myndighetens ärende- och nämndprocess i syfte att säkerställa att byggnadsnämndens beslut bereds och fattas på ett korrekt, rättssäkert och språkligt lättillgängligt sätt. Enheten ger även administrativt stöd till direktör och förvaltningsledning.

Vi söker nu en erfaren arkivarie till ett brett uppdrag. Som arkivarie på stadsbyggnadskontoret kommer du bland annat att ansvara för olika projekt, exempelvis att stödja byggavdelningen i implementeringen av ett system för direktarkivering från ärendehanteringssystem till e-arkiv (arkivering ByggR) samt revidering och uppdatering av stadsbyggnadskontorets arkivbeskrivning.

Utöver deltagande i olika projekt kommer du att ansvara för arkiveringen av handlingar från våra två största avdelningar, bygg- och planavdelningen. Du kommer också att ansvara för att löpande uppdatera och implementera stadsbyggnadskontorets dokumenthanteringsplan samt för underhåll av datat i vårt e-arkiv.

En stor del av arbetet utgörs av traditionellt arkivarbete som att ordna och förteckna handlingar (analoga och digitala), kundservice samt eftersökning, menprövning och utlämnande av allmänna handlingar.

KVALIFIKATIONER
Du har högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 högskolepoäng varav minst 60 poäng inom arkivvetenskap. Studier inom systemvetenskap, IT, juridik och offentlig förvaltning är meriterande. Du har erfarenhet av arbete inom arkivområdet samt av kundarbete inom offentlig förvaltning där utlämnande av allmänna handlingar ingått. För tjänsten krävs goda kunskaper i arkivlagen, tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen. Det krävs också att du har kunskaper i verksamhetsbaserad/processorienterad arkivredovisning.

För oss är det en självklarhet att arbeta serviceinriktat. Därför har du som söker hög social kompetens och god förmåga att samarbeta med andra. För tjänsten krävs att du har god förmåga att kunna växla mellan ett övergripande analytiskt perspektiv och en detaljerad nivå. Du är också noggrann och ansvarstagande och sköter ditt arbete strukturerat och organiserat. Som arkivarie hos oss är det viktigt att du är lösningsfokuserad och att du arbetar effektivt och resultatinriktat.

ÖVRIGT
Vi vill att stadsbyggnadskontoret ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.

Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.

Visa platsannons