Sommarvikarier- Undersköterskor och stödassistenter

Göteborgs kommun - Göteborg - Publicerad: 2021-05-03 16:25:37


Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen.

Socialförvaltningen är en del av socialtjänsten i Göteborg och ska se till att alla ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga ska få en god start i livet. Stöd som erbjuds inom individ och familjeomsorg är bland annat ekonomiskt bistånd, socialt boende, familjehem, stöd till familj, barn och ungdom, fritidsverksamhet, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med förebyggande arbete kring tex folkhälsoarbete, samhällsplanering och lokalt trygghetsarbete. Förvaltningen har även ett övergripande ansvar för stadens samverkan i civilsamhället.

Socialförvaltningen kommer att organiseras som fyra förvaltningar; Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. Vi söker dig som vill vara med i uppstartsarbetet.

ARBETSUPPGIFTER
Är du intresserad av ett omväxlande och utvecklande arbete med människor? Att arbeta som semestervikarie hos oss ger dig möjlighet att få värdefull arbetslivserfarenhet inom omvårdnad.

Vi söker semestervikarier till vårat boende som arbetar med stöd- och omvårdnadsinsatser för personer med omfattande missbruksproblematik. Målgruppen är män och kvinnor från 50 års ålder. Målet är att de boende ska minska de negativa konsekvenserna av sitt missbruk för ökad livskvalitet. Verksamheten utgår från ett salutogent synsätt där arbetet sker i nära samarbete med den enskilda individen.

Du kommer arbeta med ett motivations- och utvecklingsarbete där din uppgift är att stärka människors känsla av sammanhang och meningsfullhet. För att insatsen skall vara av hög och jämn kvalitet för den enskilde ställs stora krav på samarbete med kollegor och chefer i hela huset. Arbetet innehåller också praktiska moment där du arbetar med att stödja den boende att ta hand om sig själv och sitt hem.
Arbetet är omväxlande vilket kan innebära att du med kort varsel kan behöva byta arbetsuppgifter under dagen.

KVALIFIKATIONER
Arbetslivserfarenhet inom psykiatri, missbruk, demensvård eller äldrevård är meriterande. Vi ser gärna att du håller på att utbilda dig till undersköterska eller stödassistent men det är inget krav.
Viktigt är att du har ett genuint intresse av att arbeta med målgruppen. Du har en positiv människosyn, stort engagemang, ansvarskänsla och sätter de äldres individuella behov i
fokus. Du skall ha lätt för att skapa relationer till dem du möter, då arbetet består av många möten med både brukare och kollegor. En stor del av dina arbetsuppgifter handlar om kommunikation och samarbete , med brukare och kollegor, samt att arbeta med dokumentation vilket kräver goda kunskaper i svenska språket.Vi tillämpar ett lågaffektivt förhållningssätt i mötet med brukarna i det dagliga arbetet.
Vi ser gärna att du är bra på att ta egna initiativ och är van vid att strukturera ditt arbete samtidigt som du har förmågan att anpassa dig utifrån olika situationer och är bekväm i att arbetsdagen inte alltid går att förutse.

Visa platsannons