Bräckegymnasiet Introduktionsprogram söker 3 lärare .

Göteborgs kommun - Göteborg - Publicerad: 2021-05-03 15:46:18


Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser.

Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbets-miljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.


ARBETSUPPGIFTER
Bräckegymnasiet Introduktionsprogram söker 3 lärare med kombination av två eller tre av följande ämnen matematik/ svenska/ svenska som andraspråk/ engelska /slöjd/ bild.

Hos oss på Bräckegymnasiets introduktionsprogram Individuellt alternativ går ca 210 elever som inte har fått betyg från grundskolan av olika anledningar. Vi söker 3 lärare till inriktningen ESA , Extra-Stöd-Anpassning. På ESA går ca 90 elever som är i behov av mycket stöd i såväl undervisningssituationen som på raster och det sociala samspelet. Här jobbar 9 pedagoger, kurator, skolsköterska, elevassistenter, specialpedagog och socialpedagog i ett nära samarbete.
Bräckegymnasiet Introduktionsprogram är just nu inne i en spännande, krävande och utvecklande period. Vi har blivit utvalda att få stöd av Skolverket inom ramen för Samverkan bästa skola, vilket innebär att Skolverket under tre år erbjuder skolan hjälp i att hitta olika metoder, arbetssätt och verktyg beroende på vilka utvecklingsbehov som finns. Under hösten 2021 ska vi sjösätta den åtgärdsplan som vi arbetat fram under våren 2021.

• Kan du planera långt i förväg och sedan ändra det i stunden?
• Klarar du att allt inte går som du tänkte dig?
• Kan du uppmärksamma elevers nyanser och bemöta dem med lugn, tålamod och
energi?
• Kan du hantera att elevernas dagsform påverkar skoldagen?
• Förstår du att alla strider inte måste vinnas utan att förlust ibland är en vinst?

Som lärare på ESA är du mentor för 10-15 elever. Målet för eleverna kan vara att bli behöriga till ett nationellt program eller att börja arbeta efter introduktionsprogram. Du har undervisning i 2-5 klasser beroende på ämneskombination.
Som lärare på Bräckegymnasiets introduktionsprogram anpassar du och organiserar lärmiljön/undervisningen så att undervisningen blir tillgänglig för samtliga elever. Att undervisa eleverna på ESA ställer höga krav på nytänkande och kreativitet samtidigt som det är avgörande att kunna hålla en tydlig struktur. Som lärare på Bräckegymnasiets introduktionsprogram behöver du ha ett helhetstänk och förstå betydelsen av att tillbringa tid med eleverna på rasten och äta tillsammans med dem i bamba. Du behöver vara en lagspelare och värdera samarbete med kollegor, både i ditt arbetslag men också på hela skolan.

KVALIFIKATIONER
Som pedagog på ESA har du även ett nära samarbete med elevhälsan.
Bräckegymnasiets introduktionsprogram är en föränderlig verksamhet och som lärare behöver du vara trygg och kunna hålla struktur och engagemang även om förutsättningarna för uppdraget ibland förändras.
I din tjänst kan förekomma arbete med praktik. Det innebär att du behöver skapa och inneha ett kontaktnät som öppnar upp för att eleverna kan få praktikplatser inom olika områden. Du kommer även hjälpa elever att hitta en praktikplats och introducera dem på den, besöka dem på praktikplatsen samt följa upp deras arbete tillsammans med handledaren.
I din tjänst kan även förkomma undervisning i Serviceämnen på gymnasienivå.
Låter detta som en skola du skulle trivas på och vilja bidra till att utveckla? Då vill vi gärna träffa dig och berätta mer om oss!

Du behöver:
• ha ett lågaffektivt förhållningssätt
• energi, tålamod och humor för att orka jobba här, det är slitsamt men värt guld och
vi lovar dig ett svårt arbete som ger mycket glädje.
• ha en tro på att du kan göra skillnad för unga i en utsatt situation.
• ha en vilja att göra ditt yttersta för att få dessa unga människor att hitta en
konstruktiv och ljus framtid.
• ha god förmåga att samarbeta
Lärarlegitimation för gymnasiet eller grundskolan årskurs 9 i en kombination av några av följande ämnen: Sv/sva/eng/ma/bild/slöjd. Meriterande är utbildning och erfarenhet inom specialpedagogik samt erfarenhet av arbete i handel och service.
Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar, du har omvittnad god förmåga att möta elever och skapa goda relationer. Du har erfarenhet av arbete med elever med olika typer av inlärningssvårigheter, NPF-problematik och andra funktionsnedsättningar. Du har även erfarenhet och kunskap om att arbeta med elever med riskbeteenden. Du har genuint intresse för unga människors situation och är lyhörd för olika elevers behov samt har ett lågaffektivt bemötande. Du har god samarbetsförmåga då stor del av arbetet är att samarbeta nära kollegor och elevhälsoteamet. Du behöver även ha intresse och vilja att ta del av forskning inom undervisningsutveckling, ungdomspsykologi och motivationsarbete.

ÖVRIGT
Vänta inte med din ansökan. Intervjuer sker löpande.

Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.

Visa platsannons