Lärare till lågstadiet på Bergsjöskolan F - 6

Göteborgs kommun - Göteborg - Publicerad: 2021-05-03 15:35:18


I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!
Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

ARBETSUPPGIFTER
Bergsjöskolan är en skola med elever från förskoleklass till åk 9 samt grundsärskola 1-9. Här går drygt 400 elever från hela världen och cirka en fjärdedel av eleverna är nyanlända. De har olika erfarenhetsvärldar, skolbakgrund och kunskap. Bergsjöskolan ligger i östra delen av Bergsjön mittemellan Rymdtorgets spårvagnshållplats och själva Rymdtorget.

Nu söker vi en lärare till en blivande årskurs 2.
På skolan har vi identifierat flera framgångsfaktorer. Vi ser att det relationella arbetet är väsentligt för verksamheten. Våra elever är beroende av att ha goda relationer med varandra och med sina lärare. Vi ser också att vi arbetar mer effektivt tillsammans. Hos oss är det viktigt att många olika perspektiv, kunskaper och insikter kommer fram. På det sättet hittar vi nya vägar till våra målsättningar.

Vi aspirerar på att ligga i framkant när det gäller undervisning för flerspråkiga elever. Det innebär att vi är angelägna om att följa med i den senaste forskningen inom fältet. På Bergsjöskolan utgår vi ifrån elevernas erfarenhetsvärldar och vad eleven kan och ser alla språk som resurser i undervisningen. Detta ställer krav på oss att våga tänka nytt och se till varje elevs förutsättningar. Det vi får tillbaka är ett väldigt varierat och roligt arbete. För dig som lärare finns möjligheter att ta dig an detta förhållningssätt och driva utvecklingsfrågor tillsammans med övrig personal!

På Bergsjöskolan F-6 arbetar elevhälsans professioner tätt tillsammans med lärare och övrig personal utifrån vår modell för elevhälsoarbete som vi kallar EHM (Elevhälsoteam). Tillsammans vill vi forma lärmiljöer där alla får möjlighet att lyckas.

Här har du som lärare stora möjligheter att påverka arbetet på skolan. Förslag och idéer som springer ur forskning och är i linje med skollagen värderas mycket högt. Har du idéer om hur eleverna kan använda sitt modersmål i lärandet, trots att du själv inte talar samma språk? Tror du att konst och musik kan hjälpa eleverna att utvecklas i andra ämnen? Hur då i så fall? Har du andra idéer? Har du läst en intressant studie eller reportage? Vi är intresserade!


KVALIFIKATIONER
För denna tjänst söker vi dig som är utbildad lärare med behörighet att undervisa i åk 1-3. Vi ser helst att du är behörig i Svenska som andraspråk.

Du är klar och tydlig i din kommunikation och har förmåga att motivera och entusiasmera elever till att ta till sig ny kunskap. Du har en god förmåga att hitta samarbetsformer samt skapa goda relationer till eleverna. Att ta egna initiativ är en självklarhet för dig i ditt arbete och du har lätt för att snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt utifrån rådande omständigheter.

I ett område som präglas av en språklig och kulturell mångfald ser vi olikheter som en tillgång. Vi ser det som självklart att du som söker delar vår vilja att ge alla elever förutsättningar för en framgångsrik framtid utifrån ett komplementärt förhållningssätt.

Passar du in på arbetsbeskrivningen och kvalifikationerna? Sök i så fall denna tjänst som lärare för en blivande årkurs 2 klass. Välkommen med din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

Visa platsannons