Valuation Manager - Mortgage Portfolio - Bazaren 2019

Bluestep Bank AB - Stockholm - Publicerad: 2019-02-11 17:00:36


Kom och träffa oss på rekryteringsmässan Bazaren 2019!

DATUM:
Torsdag 21 februari, klockan 11:00 - 17:00
Fredag 22 februari, klockan 10:00 - 16:00

PLATS: Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm

Bazaren 2019 är större än någonsin med arbetsgivare på ett och samma plan på Stockholm Waterfront Congress Centre! På plats finns över 50 företag under två dagar som rekryterar inom diverse yrken! Detta är en rekryteringsmässa för dig som söker jobb inom restaurang, vård och omsorg, bygg, transport, logistik, lokalvård, sälj, service, ekonomi, juridik, IT, HR, skola, teknik och det finns även tjänster för ingenjörer inom olika branscher med mera!

För mer information besök: www.bazar.nu
Gör även värdegrundstestet på www.happyr.com/bazaren för att se vilka arbetsgivare du matchar mot bäst, visa sedan upp för arbetsgivarna du matchar med för att öka dina chanser till jobb!

OBS! Ta med CV och personligt brev.

Välkommen!

BESKRVNING AV TJÄNST / KRAVPROFIL:

Valuation Manager - Mortgage Portfolio

BlueStep Bank är specialister på bolån och ett komplement till de traditionella bankerna. BlueStep erbjuder alltså ett alternativ under den period kunden av olika anledningar inte kan få lån av de flesta andra banker. Vanliga anledningar till den traditionella bankens låneavslag är kundens anställningsform och ekonomiska historik. Många människor har idag vikariat, projektanställning eller är egna företagare, men de inkomstformerna anser ofta de traditionella bankerna vara mindre säkra än inkomsterna från en fast anställning. BlueStep Bank gör en annan bedömning och har hjälpt tiotusentals människor med lån genom att utgå från den nuvarande och framtida betalningsförmågan, och inte bara titta på anställningsform och kredithistorik.

BlueStep Bank etablerades i Sverige 2005 och i Norge 2010. Sedan 2017 heter vår ägare EQT. Vårt erbjudande omfattar bolån, privatlån och sparkonton till privatpersoner. I dagsläget har vi drygt 60 000 kunder och av dem är ca 16 000 bolånekunder. Vi är över 200 anställda fördelat mellan huvudkontoret i Stockholm, Oslo och Helsingborg. BlueStep Bank har medarbetare med mycket varierande ursprung och bakgrund och vi är övertygande om att det gör oss bättre på att förstå och möta våra kunders behov!

Valuation Manager - Mortgage Portfolio

Som Valuation Manager ansvarar du för Bluesteps värdering av säkerheter, d.v.s. i praktiken värdering av objektet för bolån. Syftet med arbetet är att löpande kunna fastställa värdet för BlueSteps innehav, säkerheteter, i exempelvis säkerställda obligationer. Detta är en viktig del i företagets arbete med diversifierad och kostnadseffektiv kapitalförsörjning.

Bolaget kan som stöd för värderingarna använda både köpeskilling, statistisk värdering, mäklarvärdering och auktoriserad värderingsman. Grundläggande är att värderingarna alltid utförs oberoende från kreditgivningen. Bolaget följer löpande värdet på säkerheterna genom olika index och annan publik information. Utöver det köper bolaget även in stockvärderingar årsvis för att vid behov kunna omvärdera säkerheterna.

Värderingsfunktionen ansvarar både för inköpen av stockvärderingarna och valideringen av dem.
Värderingsfunktionen är underställd Bolagets COO Sverige och ska rapportera både till COO men även till CFO avseende de av funktionens uppgifter som avser Bluesteps utgivning av säkerställda obligationer.
BlueStep är i ett uppbyggnadsskede avseende differentiering av kapitalförsörjning. Du kommer därför ha en framträdande roll i att utveckla och etablera relevanta processer för ändamålet.

Uppgifter och ansvar
. Ansvara för värderingspolicy och instruktioner för både nyutlåning och löpande på tillgångsportfölj
. Ta fram prognos för portföljen och koordinera riskaptit och utveckling för både Sverige och Norge
. Övergripande ansvar att för löpande bevaka kreditkvaliteten i tillgångsportföljen och att säkerhetsvärden i form av att fastighetsvärderingar löpande uppdateras samt övervakning av förändringar i kreditportföljens riskklassificering. I detta ingår även olika stickprovsanalyser för att säkra regel- och riskefterlevnad som en del av första försvarslinjens kontroller
. Följa upp omvärdering av pantobjekt samt säkerställa att indexbaserade omvärderingar genomförs enligt Bluesteps rutiner
. Analysera externt inhämtad information för att identifiera allvarliga/signifikanta förändringar avseende priset på Bluesteps pantobjekt
. Rapportera om allvarliga/signifikanta förändringar avseende priset på Bluesteps pantobjekt
. Ansvar för att löpande värdering av fastigheter och nyttjanderätter genomförs
. Värderingsfunktionen ansvarar både för inköpen av stockvärderingarna och valideringen av dem
. Bidra till att etablera och vidareutveckla effektiva processer och systemstöd inom området
. Ingå i organisation för Säkerställda Obligationer både internt och i relevanta externa sammanhang

Vem är du?
. Du har en akademisk bakgrund med företrädesvis matematisk och/eller statistisk inriktning
. Du har erfarenhet från liknande tjänst och har arbetat med säkerställda obligationer samt har djup kunskap om bolån. Meriterinade är även om du har kunskap om bolån från andra marknader än Sverige
. Som person är du analystisk och kan både gå in i detaljer men även lyfta dig och se större mönster
. Givetvis är du mål- och leveransfokuserad
. Du är pedagogisk och kommuikativ med en god samarbetsförmåga
. Flytande på svenska och engelska


Visa platsannons