Trafikkoordinator

Trafikverket - Göteborg - Publicerad: 2019-02-11 16:15:21


<p>Vill du arbeta som <strong>Trafikkoordinator</strong>&#160;i en framtidsbransch?&#160;Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. Verksamhetsområde Planering ansvarar för kort- och långsiktig planering av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen inom väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Vårt ansvar är att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering jobbar nära den politiska arenan och är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.</p>

Trafikkoordinator

<p>Söker du en nyckelroll i att skapa ett hållbart och effektivt transportsystem? Trafikverket söker en Trafikkoordinator till Region Väst!<br />
<br />
Som Trafikkoordinator arbetar du med att följa, koordinera och informera om planerade investerings- och underhållsåtgärder i infrastrukturen inom Region Väst, särskilt i Göteborg med omliggande pendlingsstråk. Detta för att skapa optimala förutsättningar för genomförandet ur ett trafikperspektiv på kort- (0-1 år) och lång sikt (2-6 år). Du föreslår prioriteringar och efterfrågar/initierar analyser och konsekvensbedömningar när konflikter och risker för störningar identifieras.<br />
<br />
Du kommer att samarbeta mycket med både Trafikverkets Infrastrukturprojekt och med våra partners inom Trafikkontoret Göteborgs Stad och Västtrafik. I det ingår omvärldsbevakning av trafikstörande händelser, t.ex. större evenemang.<br />
<br />
Syftet är att medverka till upprätthållande av trafikanters och transportörers tillgänglighet till vägsystemet under kommande byggintensiva period i Göteborgsregionen där många projekt kommer påverka framkomligheten.</p>

<p>Du kommer att ingå i och leda grupper som tillsammans arbetar med&#160;samordning och koordinering av Trafikpåverkande åtgärder på Trafikverket och eventuellt med deltagare från kommuner och Västtrafik. Du är en viktig del i Trafikverkets samlade arbete med trafikpåverkande åtgärder (TPÅ-processen) inom både väg- och järnvägsområdet.</p>

<p>Vi s&ouml;ker dig som</p>

<ul>
<li>har h&ouml;gskoleutbildning om minst 240hp (160p) inom samh&auml;llsbyggnadsteknik eller annan utbildning och erfarenhet som vi bed&ouml;mer likv&auml;rdig</li>
<li>har n&aring;gra &aring;rs relevant yrkeserfarenhet inom transportsystem</li>
<li>f&ouml;rst&aring;r hur Trafikverkets infrastrukturprojekt samspelar med &ouml;vriga akt&ouml;rers verksamhet och hur st&ouml;rningar i trafiksystemet kan minimeras</li>
<li>har f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r byggprocessen av ett infrastrukturprojekt liksom f&ouml;r olika trafikslags behov</li>
<li>har datorvana</li>
<li>har k&ouml;rkort f&ouml;r personbil</li>
</ul>

<p>Det &auml;r meriterande om du</p>

<ul>
<li>har erfarenhet av att arbeta med planering av transportsystem</li>
<li>har erfarenhet av trafik- och kapacitetsanalyser</li>
<li>har erfarenhet av nationella och regionala planer och planl&auml;ggningsprocessen enligt v&auml;glagen</li>
<li>har kunskap och erfarenhet av att arbeta med samordning och koordinering av trafikp&aring;verkande &aring;tg&auml;rder</li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Du som s&ouml;ker &auml;r sj&auml;lvg&aring;ende och har vana att driva dina egna &auml;renden. Du har en god prioriteringsf&ouml;rm&aring;ga, med fallenhet att analysera och hantera komplex information och g&ouml;ra olika typer av h&auml;nsynstaganden. Eftersom rollen inneb&auml;r m&aring;nga kontaktytor, b&aring;de internt och externt, kr&auml;vs det att du &auml;r duktig p&aring; att kommunicera, &auml;r lyh&ouml;rd f&ouml;r andras behov och har l&auml;tt f&ouml;r att samarbeta med andra.</p>


Visa platsannons