Stödpedagoger till LSS-boende i nystartad sektion

Malmö stad Funktionsstödsförvaltningen, 177 Avd LSS bostäder - Malmö - Publicerad: 2019-02-11 13:45:27


I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 2400 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!

Under hösten har vi startat upp två helt nya verksamheter inom LSS pk 1, som i vår blir tre. Här arbetar vi med samordnad bemanningsplanering som innebär du som anställd har en grundplacering i en av verksamheterna och efter behov kan arbeta i alla tre verksamheterna. Våra nya arbetsplatser är belägna i de östra delarna av Malmö med goda kommunikationsmöjligheter och närhet till affärer och matinrättningar.

Våra LSS-boenden består av ett mindre antal lägenheter som är samlade kring gemensamma utrymmen. Lägenheterna erbjuds till personer med behov av stöd och service där det är viktigt att vi finns till hands hela tiden. Tillsammans i personalgruppen möter vi de boendes hela stödbehov inklusive fritids- och kulturella intressen.


ARBETSUPPGIFTER
Utifrån LSS-lagen och Malmö Stads LSS-plan ansvarar vi för utförandet av stödinsatser enligt 9 § 9 LSS. Hos oss innebär det att ge ett individuellt anpassat stöd till den enskilde i det dagliga livet både i och utanför hemmet.

Gemensamt arbetar vi med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande i ett vardagsnära arbete, vilket innebär planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna, som är av pedagogisk, metodisk, motiverande och stödjande karaktär, utgår från varje boendes individuella behov intressen, förmågor. I samråd med de boende ska du planera och utforma stödet och sedan även följa upp framtagna genomförandeplaner samt föra social dokumentation. Det professionella stödet ges med respekt för dennes integritet och självbestämmande, för att denna ska kunna leva som andra med livskvalité och goda levnadsvillkor.

Som stödpedagog samarbetar du med lätthet och villighet med brukarens kontakter såväl som med interna och externa samarbetspartners. I uppdraget ingår också hantering av medicin, personlig omvårdnad, tvätt, städ och matlagning. Utöver detta skall du som stödpedagog även vara en resurs för att söka, inhämta och sprida ny kunskap om pedagogiska metoder i verksamheten. Du skall i nära samarbete med omsorgspedagog verka för att hitta lösningar och metoder som utvecklar arbetet samt verka för att öka det pedagogiska förhållningssättet som stödjer den enskildes delaktighet och självständighet.

I tjänsterna ingår ett stort fokus på teamarbete och samarbete både inom den egna verksamheten och med närliggande verksamheter. Att dela med sig av kunskap, erfarenheter och arbetssätt för att driva verksamheten framåt på flexibelt och smidigt sätt är en självklarhet.

Tjänsterna som stödpedagog innebär att du arbetar dag, kväll samt helgtjänstgöring enligt schema.


KVALIFIKATIONER
För tjänst som stödpedagog har du eftergymnasial utbildning som omfattar minst 200 YH-poäng eller 60 högskolepoäng. Utbildningen skall ha en tydlig inriktning mot funktionshinderområdet och/eller det beteendevetenskapliga området.

Erfarenhet av individinriktat arbete med personer inom LSS ett krav.

Vi söker dig som har god självinsikt och en positiv människosyn. Du är lyhörd, tålmodig och har följsamhet i arbetet med den enskilde och är bra på att stödja, handleda och aktivera. Att främja människors utveckling utifrån deras förutsättningar faller sig naturligt för dig.

För dig är det lika viktigt att samarbeta i team, både inom och utom den egna verksamheten, såväl som det är av vikt att kunna ta egna initiativ med fokus på möjligheter, lösningar och flexibilitet. Du har lätt för att skapa och vara del av ett positivt prestigelöst arbetsklimat, har ett pedagogiskt synsätt och är tydlig i din kommunikation. Ett professionellt bemötande gentemot de boende, anhöriga, kollegor samt andra interna och externa samarbetspartners är högt värderat. Det är av vikt att du har datavana och kan dokumentera samt besitter goda kunskaper i svenska språket både muntligt och skriftligt.

Kunskaper kring MI och/eller tydliggörande pedagogik är meriterande. Likaså bedöms erfarenhet av arbete med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller autismspektrumdiagnoser meriterande.

Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete där du får möjlighet att bidra med din kompetens. Vi månar om vår personal med kompetensutveckling, friskvårdbidrag, möjlighet till semesterdagsväxling och önskad tjänstgöringsgrad. Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Ansökningarna kommer att behandlas utifrån de uppgifter som registreras i din digitala ansökan. Var därför noga med att föra in alla utbildningar, erfarenheter och meriter du vill göra gällande på ett korrekt sätt innan ansökan skickas iväg.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen


Visa platsannons