Överläkare/Specialistläkare (LUS) till VE Hematologi i Malmö

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus - Malmö - Publicerad: 2019-02-11 10:00:24


Gör skillnad. Varje dag.

Hematologiverksamheten på Skånes Universitetssjukhus (SUS) ingår som sektion i ett verksamhetsområde (VO) tillsammans med onkologi och strålningsfysik. Sektionen bedriver en komplett hematologisk verksamhet i Lund och Malmö samt utgör ett av de nationella centra för koagulationssjukdomar. Vi är också regionalt centrum för stamcellstransplantationer. Inom sektionen finns två avdelningar för slutenvård i Lund med totalt 28 vårdplatser. Därtill en omfattande öppenvård/dagvårdsverksamhet lokaliserad till både Lund och Malmö och vi är totalt cirka 160 medarbetare på sektionen. All koagulationsverksamhet är lokaliserad till Malmö.

Koagulation har under många år varit ett av sjukhusets profilområden i Malmö och inom verksamheten utreds och behandlas både barn och vuxna för blödnings- och venösa trombossjukdomar. Vid mottagningen finns även en antikoagulationsenhet med i nuläget cirka 16 000 patienter registrerade. Enheten utgör ett av världshemofiliorganisationen utnämnt internationellt träningscentra och kurser och utbildningsmoment är en central del av verksamheten vid sidan av den kliniska tjänstgöringen. Forskning är en viktig och naturlig del av verksamheten och det finns stora möjligheter till bra forskningsmiljöer. Den aktuella tjänsten är öppenvårdsbaserad och har ett fokus på tjänstgöring vid koagulationsmottagningen. Möjlighet till viss annan hematologisk verksamhet kan dock finnas.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en överläkare alternativt specialistläkare till sektion för hematologi med huvudplacering inom koagulationsverksamheten. Du tjänstgör inom koagulation med omhändertagande öppen- och slutenvårdsmässigt av både barn och vuxna med ärftliga och förvärvade blödnings- och trombossjukdomar. Det finns goda forskningsmöjligheter, möjlighet att utveckla ett internationellt nätverk samt delta i kurser.

KVALIFIKATIONER
För rollen som överläkare söker vi dig som utöver en svensk läkarlegitimation har;

- Specialistkompetens med specialistkunskap inom området koagulationssjukdomar

- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens

- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde

- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter

- För tjänsten krävs att du är disputerad


För rollen som specialistläkare söker vi dig som utöver en svensk läkarlegitimation har;

- Specialistkompetens med specialistkunskap inom området koagulationssjukdomar.

- Flerårig klinisk tjänstgöring utöver erhållen specialistkompetens.

- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter är meriterande

För båda rollerna krävs språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Utöver detta så söker vi dig som har god samarbetsförmåga och social kompetens. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.


ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (SUS) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. SUS är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso-och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående.
Välkommen till Skånes universitetssjukhus!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.


Visa platsannons