Skriv ett eller flera sökord uppdelade med kommatecken. Ju fler desto bättre.Enhetschef till vår korttidsenhet samt nattpatrull

Göteborgs stad., SDF Angered - Göteborg - Publicerad: 2019-01-11 17:25:12


Angered är en av Göteborgs tio stadsdelar med cirka 53 000 invånare. Här lever och arbetar människor från hela världen, vilket ger Angered en dynamisk och internationell prägel. Angered ska med sin unika mångfald och goda förutsättningar vara en attraktiv del av Göteborgsregionen där vi känner stolthet över stadsdelen och utvecklas tillsammans. I stadsdelsförvaltningen Angered arbetar cirka 2000 medarbetare. Vi driver verksamheter inom individ- och familjeomsorg, social omsorg, samhälle, intern service, kultur och fritid samt hälso- och sjukvård. Hos oss erbjuds du möjlighet att vara delaktig och påverka ditt arbete med fokus på att ge invånarna service av hög kvalitet.

ARBETSUPPGIFTER
Till två av våra korttidsenheter på Hammarhus behöver vi en driven och engagerad enhetschef som gillar att arbeta målinriktad med personalens delaktighet i förbättringsarbetet.

Du kommer att ingå i ledningsgruppen för området Hälso- och sjukvård, Hälsofrämjande och Korttidsverksamhet tillsammans med dina enhetschefskollegor och stödfunktioner.

Du kommer bli ansvarig chef för två av våra tre korttidsenheter med inriktning avlösning och demens.Som enhetschef har du ansvar för att brukarna får vård med god kvalité och utifrån den enskildes behov. Du tycker om att samverka för att skapa förutsättningar för ett personcentrerat arbete i omsorgen och vården kring den enskilde. I din roll som enhetschef har du har ett personal-, budget- och verksamhetsansvar.

I Angered tycker vi det är spännande med utveckling och arbetar systematiskt med att leverera god kvalité till de vi är till för genom våra verksamheter. Du driver förändringsarbete och bidrar med nya idéer förankrade i forskning eller beprövad erfarenhet som hjälper oss att bli ännu bättre. Ditt ledarskap ska vara utvecklande och bygga på medarbetarnas delaktighet och god samverkan med kollegor inom och mellan Göteborgs förvaltningar. Din enhet är en del av Göteborgs Stad och du verkar därmed utifrån ett helhetsperspektiv.

KVALIFIKATIONER
För den här tjänsten krävs att du har lämplig högskoleutbildning samt ha goda kunskaper inom socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och arbetsmiljölagen. Du behöver ha erfarenhet som chef/ledare som arbetsgivaren bedömer är relevant utifrån tjänsten. Meriterande är utbildning inom ledarskap och organisation.

Vi söker dig som har förmåga att leda, stödja och engagera medarbetarna att nå uppsatta mål. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.

Du har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du ser det som viktigt att förstå hur förändringar påverkar din verksamhet men även de samarbetspartners som är viktiga för verksamheten. Du har förmågan att leda en verksamhet under förändring. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde.

ÖVRIGT
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess och använder oss av arbetspsykologisk testning som en del i urvalsarbetet för att säkerställa en rättvis och jämlik rekryteringsprocess.

I Stadsdelsförvaltningen Angered vill vi att medarbetarna ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande och arbetsglädje.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering.

Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och inom stadsdelsförvaltningen. Ett exempel är vår stadsdelsgemensamma introduktionsdag och vissa sektorer har även egna introduktionsdagar.

I Angered arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Vi skapar löpande möjligheter för dig att ha en aktiv fritid, bland annat genom ett gediget friskvårdsprogram och förmånliga rabatter på årskort hos flera träningscenter, en cykelförmån och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar även rökfri arbetstid.

Då Göteborgs Stad har upphandlade avtal med rekryterings- och annonseringskanaler undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.


Visa platsannons