Skriv ett eller flera sökord uppdelade med kommatecken. Ju fler desto bättre.Kvalitetsutvecklare till hälso- och sjukvård

Göteborgs stad., SDF Angered - Göteborg - Publicerad: 2019-01-11 17:15:19


Angered är en av Göteborgs tio stadsdelar med cirka 53 000 invånare. Här lever och arbetar människor från hela världen, vilket ger Angered en dynamisk och internationell prägel. Angered ska med sin unika mångfald och goda förutsättningar vara en attraktiv del av Göteborgsregionen där vi känner stolthet över stadsdelen och utvecklas tillsammans. I stadsdelsförvaltningen Angered arbetar cirka 2000 medarbetare. Vi driver verksamheter inom individ- och familjeomsorg, social omsorg, samhälle, intern service, kultur och fritid samt hälso- och sjukvård. Hos oss erbjuds du möjlighet att vara delaktig och påverka ditt arbete med fokus på att ge invånarna service av hög kvalitet.

ARBETSUPPGIFTER
Är du en engagerad person som tillsammans med oss vill vara med och utveckla Angereds hälso- och sjukvård?

Nu söker vi en engagerad och strukturerad kvalitetsutvecklare med stor kunskap om hälso-och sjukvårdens verksamhet och lagstiftning. Som kvalitetsutvecklare kommer du att aktivt arbeta med kvalitetsfrågor, ökad måluppfyllelse med fokus på dem vi är till för i Angered.
Kvalitetsutvecklaren ingår i område hälso- och sjukvård, korttid samt hälsofrämjande och är direkt underställd områdeschef.

Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i Angered stödjer invånare i stadsdelen som har behov av omsorg samt kommunal hälso- och sjukvård för hela befolkningen. I sektorn som består av cirka 450 medarbetare finns många olika verksamheter som exempelvis förebyggande verksamhet, träffpunkter, fixartjänst, hemtjänst och hemsjukvård, korttidsvård samt äldreboenden.

Uppdraget är att driva kvalitetsfrågor samt ge stöd till chefer och medarbetare. Du kommer att arbeta aktivt med såväl analys, uppstart, genomförande och uppföljningsarbete. Du genomför riskanalyser, processkartläggningar och utför egenkontroller på uppdrag av chefer. I din roll ansvarar du för kontinuerlig avrapportering för att systematiskt kvalitetssäkra effekter av förändrings- och uppföljningsarbete.

Du leder det personcentrerade arbetet framåt. Du är ett stöd i implementeringen av hälso- och sjukvårdsprocessen. I arbetet utvecklar du chefers och medarbetarnas kompetens i kvalitet och utvecklingsfrågor. I det förändringsarbete som sker i sektorn är det viktigt att bjuda in till delaktighet bland chefer och medarbetare. Dina uppdrag lämnas av områdeschef och enhetschefer. Utgångspunkten i ditt uppdrag är äldreomsorgens verksamhetsidé och Göteborg Stads övriga måldokument där vi tillsammans alltid strävar efter att ge den bästa vård och omsorg till brukare i Angered.

KVALIFIKATIONER
Treårig högskoleutbildning som arbetsgivaren finner lämplig för området är ett krav, liksom erfarenhet från hälso- och sjukvård och tidigare arbete med kvalitetsutveckling eller projektledning. Du har kunskap om äldreomsorgens verksamhet och lagstiftning. Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet av att ansvara för att driva kvalitetsutvecklingsfrågor.

Vi söker dig som är strukturerad, drivande och har en helhetssyn. Att fungera och arbeta bra såväl i grupp som på egen hand är en självklarhet. Som person är du noggrann och analytisk. Du drivs av att arbeta med komplexa frågeställningar. Du löser problem och driver utvecklingsarbete genom att aktivt vara ute och lyssna in verksamheten. Du bidrar till en god arbetsmiljö och främja ett gott internt såväl som externt samarbete.

Då uppdraget innefattar flertalet nätverkande såväl externt som internt behöver du ha förmåga att lyssna in och föra fram budskap för att bidra till ett helhetsperspektiv som ger mervärde för den enskilde och för verksamheten. Du behöver ha förmågan att leda nätverk. Du är en person som tar stort ansvar för din uppgift och genom ditt strukturerade arbetssätt kvalitetssäkrar du processer och säkerställer goda resultat.

ÖVRIGT
Vi arbetar utifrån en kompetensbaserad rekryteringsprocess och använder oss av arbetspsykologisk testning som en del i urvalsarbetet för att säkerställa en rättvis och jämlik rekryteringsprocess.

I Stadsdelsförvaltningen Angered vill vi att medarbetarna ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande och arbetsglädje.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering.

Vi vill att du ska få en god start hos oss. Därför får du introduktion både på din enhet och inom stadsdelsförvaltningen. Ett exempel är vår stadsdelsgemensamma introduktionsdag och vissa sektorer har även egna introduktionsdagar.

I Angered arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Vi skapar löpande möjligheter för dig att ha en aktiv fritid, bland annat genom ett gediget friskvårdsprogram och förmånliga rabatter på årskort hos flera träningscenter, en cykelförmån och friskvårdsbidrag. Vi tillämpar även rökfri arbetstid.

Då Göteborgs Stad har upphandlade avtal med rekryterings- och annonseringskanaler undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.


Visa platsannons