Skriv ett eller flera sökord uppdelade med kommatecken. Ju fler desto bättre.Rektor till Landalaskolan F-5

Göteborgs stad., Grundskoleförvaltningen - Göteborg - Publicerad: 2019-01-11 16:15:09


Göteborgs grundskoleförvaltning omfattar 141 kommunala skolor och 44 fristående skolor med ca 56 000 elever. Omsättningen är ca 7,2 mdkr. Förvaltningen har ca 8 000 medarbetare och chefer som gemensamt utvecklar och förvaltar verksamheten till framtidens skola.

Grundskoleförvaltningen har tydligt fokus på att utveckla kultur, förhållningssätt samt styrning- och ledning, för att stödja och skapa bästa möjliga förutsättningar för rektorerna att leda den pedagogiska utvecklingen av skolan. Vi söker dig som brinner för utmaningen att bygga upp en nyskapande och modern organisation med följande fokus:

- Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande.
- Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat.
- Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för elevernas olika förutsättning.


ARBETSUPPGIFTER
Landalaskolan ligger fint på en höjd ovanför Kapellplatsen och Landala Torg, alldeles intill ett grönområde.

Landalaskolan är en liten enparallellig f-5 skola inklusive fritidshem med idag drygt 120 elever och 18 anställda. Det centrala läget ger goda möjligheter att på ett enkelt sätt kunna utnyttja Göteborgs stora kulturutbud.

På Landalaskolan arbetar vi med EHM, elevhälsomöten, vilket ger oss möjlighet att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Läsåret är indelat i perioder vilket skapar utrymme för att göra justeringar under läsåret och underlättar det systematiska kvalitetsarbetet. Vårt mötesforum skapar möjlighet för pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande.

I din roll som ledare skapar du goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Med ett verksamhetsnära ledarskap som sätter eleven i centrum driver och utvecklar du verksamheten tillsammans med dina medarbetare.

Du ingår i ledningsgruppen för utbildningsområdet och tillsammans med övriga rektorer har du stor möjlighet att påverka och bedriva skolutveckling. Som chef har du också stöd från förvaltningens olika stödfunktioner.

Ditt fokus är på det pedagogiska uppdraget, som även innebär fullt personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar för dina enheter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning och tidigare arbetslivserfarenhet ifrån pedagogisk verksamhet. Genomförd eller pågående rektorsutbildning ses som meriterande. Har du erfarenhet av ledarskap och specialpedagogiskt arbete är även det en merit.

Som rektor arbetar du med tydlig resultatorientering, med fokus på målet kan du också omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du kan också överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde.

Vi ser att du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar till goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Likaså känner du ett genuint engagemang för våra barn och ungdomar och är lyhörd för verksamhetens behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke och du arbetar aktivt för sammanhållning i arbetsgruppen.


ÖVRIGT
Intervjuer kommer att i största möjliga mån ske under fredagen 1a februari.

Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån. 
 
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. 
 
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. 
 
Vi tar endast emot ansökningar via vårt system Visma Recruit i enlighet med GDPR.


Visa platsannons