Skriv ett eller flera sökord uppdelade med kommatecken. Ju fler desto bättre.VA ingenjör dagvatten till Ale Kommun

PS Partner - Göteborg - Publicerad: 2019-01-11 15:28:52


Ale kommun ligger strax norr om Göteborg och har 30 000 invånare. Vi är 2 000 personer som jobbar med att göra det lätt för Aleborna att leva. Att pendlingen är enkel med direkttåg från både Trollhättan och Göteborg gör bara saken bättre.

Vi som jobbar i Ale kommun ska ge Aleborna inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt bra medarbetare. Vill du bli en av oss?

Sektor samhällsbyggnads uppdrag är att säkerställa att kommunens invånare har en god boende- och livsmiljö i ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi lämnar råd och upplysningar till allmänhet och företag, men är också tillsynsmyndighet inom våra verksamhetsområden.

VA-enheten ingår i verksamhet Teknik i Sektor samhällsbyggnad. Inom verksamhet Teknik finns förutom VA- enheten även renhållning, gata-park och infrastruktur.

VA-enheten ansvarar för att Aleborna får ett bra dricksvatten samt att avloppsvattnet och dagvattnet hanteras och renas på ett säkert sätt.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta med planerings- och utredningsfrågor för VA-verksamheten med fokus på dagvattenledningsnätet. Ditt uppdrag innebär samarbete både internt och externt. Som dagvattenutredare arbetar du i fält och på kontoret med utredning av kommunalt dagvatten och felkopplingar av fastigheter. Exempel på arbetsuppgifter är samordning, utredning, medborgarkontakter, spårning av inläckage på spillvattenledningar samt att vid behov bistå med driftarbete av befintligt VA-nät. Arbetet med tillskottsvatten står inför utmanande och spännande projekt, till exempel att utveckla dagvattenhanteringen samt att utöka fastighetsägarens kunskap om sin dagvattenanläggning och hantering.

Vidare kommer du att ansvara för ajourhållande och uppföljning av VA-enhetens styrdokument:
- VA-plan, där ett fokusområde är utredning, beslut och planering avseende potentiella §6
   områden i samarbete med kommunens Miljö- och Plan-avdelningar.
- dagvattenhandbok där du är drivande och sammankallande för kommunens arbetsgrupper
  avseende dessa frågor.

Du kommer också att utföra andra arbetsuppgifter inom verksamheten.

Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.

Du är underställd och rapporterar till VA-chef.För att söka tjänsten - registrera ditt CV med ett personligt brev. Vi arbetar med ett kontinuerligt urval, så sänd in din ansökan så snart som möjligt. Ansvarig rekryteringskonsult är Elina Röckner elina.rockner@pspartner.se och Anna Petersson anna.petersson@pspartner.se

Information om VA verksamheten i Ale Kommun.

VA-verksamheten ansvarar för förnyelse samt för drift och underhåll av kommunaltekniska anlägg­ningar inom områdena vatten och avlopp. Enheten ansvarar för att Aleborna får ett bra dricksvatten samt att avloppsvattnet och dagvattnet hanteras och renas på ett säkert sätt. Verksamheten deltar aktivt i kommunens samhälls­pla­nering och ansvarar för genomförandet av nödvändiga investeringar.Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade och positiva kollegor, där du som medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Du kommer att vara en del av ett glatt, engagerat och utvecklingsinriktat team som ser till att Ale har ett väl fungerande VA-system. Vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål och för att trivas hos oss är du en person som är positiv och lösningsorienterad, får saker att hända samt har förmåga att arbeta strukturerat.


Visa platsannons