Skriv ett eller flera sökord uppdelade med kommatecken. Ju fler desto bättre.Sjuksköterska till Psykosavdelning i Malmö

Region Skåne, Skånevård Sund, psykiatri - Malmö - Publicerad: 2019-01-11 14:06:29


Gör skillnad. Varje dag.

Välkommen att bli en del av oss!
Nu söker vi en sjuksköterska till Område Psykos, avdelning 87 i Malmö.

Område Psykos i Malmö/Trelleborg har som uppdrag att genom ett respektfullt bemötande ge en effektiv psykosvård för att möjliggöra ett gott liv. Inom öppen- och slutenvård bedömer, utreder, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar vi patienter med diagnoserna schizofreni, vanföreställningssymptom, schizoaffektiva syndrom samt andra tillstånd där psykosutveckling misstänks.

Område Psykos erbjuder psykiatriska insatser för personer med psykosproblematik. Vi utgår från en helhetssyn kring psykisk ohälsa som bygger på en kombination av medicinska, psykologiska och sociala insatser. Område psykos består av två öppenvårdsmottagningar och tre slutenvårdsenheter i Malmö och en öppenvårdsmottagning i Trelleborg.

Avdelning 87 är en slutenvårdsavdelning med 14 vårdplatser för patienter med psykossjukdom samt förstagångsinsjuknade i psykos. Här vårdas patienter frivilligt och enligt LPT. Vi är cirka 25 medarbetare på avdelningen, gruppen består av skötare, sjuksköterskor, läkare, sekreterare och en kurator som är en delad tjänst mellan avdelning 87 och 88.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en sjuksköterskekollega som vill ingå i vårt team.

Hos oss erbjuds du ett engagerande och spännande arbete med arbetskamrater som har erfarenhet av psykosvård. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete, såväl yrkesmässigt som personligt där utvecklingsmöjligheter och inriktning styrs utifrån de behov som finns hos våra patienter och deras anhöriga.

Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av våra patienter och deltar i medicinering, bedömning, samtal och dokumentation i våra journalsystem. Vården sker i samarbete med enhetens öppenvårdsmottagningar, övriga enheter på sjukhuset samt kommunen. Omvårdnadsdokumentationen sker i datasystemet Melior, enligt VIPS-modellen.

Region Skåne satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. För nyexaminerade sjuksköterskor finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. Psykiatrin har även ett eget basår med föreläsningar om olika psykiatriska sjukdomar och symtom.
Vi är generösa med föreläsningar och utbildningar, både internt och externt, eftersom vi anser att det är viktigt att våra medarbetare fortlöpande utvecklas för att kunna ge en ännu bättre vård till våra patienter.

Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och två helger av fem.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är flexibel, har ett positivt förhållningssätt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ser samarbete som en förutsättning för ett gott arbete och för dig präglas arbetet av att ha patienten i fokus. För denna tjänst lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Angående den formella kompetensen ska du vara svensklegitimerad sjuksköterska med intresse för psykiatri. Har du utbildning i psykiatrisk omvårdnad eller erfarenhet av psykiatrisk vård eller liknande är det mycket positivt. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.

I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Skånevård Sund är en av Region Skånes fyra sjukvårdsförvaltningar. Utöver nedanstående sjukvårdsutbud, bedriver förvaltningen även forskning i egen regi och i samarbete med externa aktörer, där Medicinska fakulteten vid Lunds universitet är största samarbetsparten.
De somatiska sjukvårdsverksamheterna består av ett akutsjukhus som bedrivs vid Helsingborgs lasarett och tre närsjukhus Lasarettet i Landskrona, Lasarettet Trelleborg och Ängelholms sjukhus.
Hälsovalsverksamhet bedrivs inom primärvårdsnivå så som vårdcentraler, barnhälsovård och mödrahälsovård inom nordvästra Skåne, Landskrona/Svalöv och Trelleborg, Svedala och Vellinge.
Psykiatri Skåne tillhandahåller en likvärdig psykiatri för alla medborgare i Region Skåne.

Utöver detta bedriver förvaltningen tre regionövergripande uppdrag:
Psykiatri
Centrum för primärvårdsforskning (CPF)
Kompetenscentrum för primärvård (KCP)

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.


Visa platsannons