Skriv ett eller flera sökord uppdelade med kommatecken. Ju fler desto bättre.Sektionschef Tågtrafikledning

Trafikverket - Malmö - Publicerad: 2019-01-11 09:48:14


<p>Vill du arbeta som sektionschef&#160;i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. På Trafikledning jobbar vi i händelsernas centrum dygnet runt med tekniska system och många kontaktytor för att skapa ordning i trafiken. Vi leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Det är vår uppgift att bidra till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell. På Trafikledning ger vi service dygnet runt, året om - för att skapa goda möjligheter för resenärer, trafikanter och godstransporter.</p>

Sektionschef Tågtrafikledning

<p>Enheterna Tågtrafikledning och trafikinformation Nord samt Syd ansvarar för att trafikleda och trafikinformera på järnväg inom Trafikledningsområde Syd. Det inkluderar trafikinformation för järnväg via högtalare, informationstavlor och monitorer samt via trafikinformationssystem. Det innefattar också att leda trafiken enligt fastställd plan, där säkerhet och kvalitet är av yttersta vikt, såväl som beaktande av gällande regelverk. I förekommande fall hanterar enheten också störningar ur ett operativt perspektiv. Verksamheten bedrivs enligt schema, årets alla dagar och dygnets alla timmar.</p>

<p>Enheterna består av totalt 3 respektive 4 sektioner och vi söker nu sektionschefer till 2 av sektionerna för Tågtrafikledning.</p>

<p>Som sektionschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar för en av sektionerna. Utifrån en tydlig arbetsgivarroll leder, planerar och följer du upp sektionens arbete så att det bedrivs effektivt, med säkerhetsfokus samt kvalitetssäkrat mot verksamhetsmålen. Rollen innebär att du är första linjens chef och har direkt personalansvar för ca 20-25 medarbetare. Ditt ledarskap präglas av tron på individens förmåga, och du skapar goda förutsättningar för medarbetarna att fullgöra sina uppdrag.</p>

<p>Vi står inför stora förändringar inom verksamhetsområde Trafikledning både vad gäller arbetssätt, värdegrund och kulturarbete. Som chef driver du tillsammans med medarbetarna förändringar både inom den egna sektionen och tillsammans med övriga berörda verksamheter inom Trafikverket. I vårt ständiga förbättringsarbete bedriver du även en god samverkan med olika intressenter. Du skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete och kreativitet. I rollen som chef stödjer och utvecklar du medarbetarna genom ett synligt, tydligt och coachande ledarskap.</p>

<p>Din sektion består av engagerade medarbetare som arbetar treskift, dygnet runt, året runt. Bland dina utmaningar finns att arbeta med gruppdynamik, sammanhållning och förändringsarbete i en arbetsgrupp som sällan har möjlighet att träffas i sin helhet.<br />
<br />
Rollen ställer höga krav på ett kund- och resultatorienterat arbetssätt, då verksamheten påverkar många människors vardag. I samråd med enhetschefen och övriga sektioner leder, styr och utvecklar du sektionens 24/7-verksamhet. Utöver sektionens arbete har du också en viktig uppgift i enhetens ledningsgrupp och företräder enheten och Trafikverket både internt och externt.</p>

<p>Det förekommer resor i tjänsten eftersom Trafikverket är en nationell myndighet.</p>

<p>Vi s&ouml;ker dig som</p>

<ul>
<li>har en universitets- eller h&ouml;gskoleutbildning om minst 180 hp inom ett f&ouml;r tj&auml;nsten relevant omr&aring;de (t ex ledarskap)&nbsp;eller annan utbildning och erfarenhet som vi bed&ouml;mer likv&auml;rdig</li>
<li>har fler&aring;rig chefs- eller ledarerfarenhet d&auml;r personalansvar ing&aring;tt</li>
<li>har erfarenhet av att driva f&ouml;r&auml;ndringsarbete t ex g&auml;llande f&ouml;r&auml;ndrade arbetss&auml;tt eller kultur</li>
</ul>

<p>Det &auml;r meriterande om du</p>

<ul>
<li>har erfarenhet av att leda personal i operativ verksamhet som bedrivs dygnet runt, &aring;ret runt</li>
</ul>

<p>Som chef i Trafikverket drivs du av att f&aring; m&auml;nniskor att v&auml;xa genom ett n&auml;rvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger f&ouml;rtroende med din kommunikativa f&ouml;rm&aring;ga. Du levererar resultat och driver samh&auml;llsutvecklingen fram&aring;t genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifr&aring;gas&auml;tter och skapar en kultur som fr&auml;mjar st&auml;ndiga f&ouml;rb&auml;ttringar. Att inspirera, klarg&ouml;ra riktning och vara mottaglig f&ouml;r nya m&ouml;jligheter och l&ouml;sningar &auml;r en f&ouml;ruts&auml;ttning f&ouml;r att lyckas.</p>


Visa platsannons