Skriv ett eller flera sökord uppdelade med kommatecken. Ju fler desto bättre.Förstelärare till Högaholmsskolan

Malmö stad, Högaholm RO - Malmö - Publicerad: 2018-12-06 11:05:08


I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!
Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!


Högaholmsskolan är en mångkulturell F-6 skola med ca 300 elever belägen mitt i gröna Lindängen.
Skolan är en övningsskola vilket innebär att vi i nära samarbete med Malmö Universitet tar emot ett relativt stort antal studenter under deras VFU-praktik.


ARBETSUPPGIFTER
Huvuduppdraget för förstelärare är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolan. Huvuddelen av förstelärarens tjänst är undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktisk utveckling och det systematiska kvalitetsarbetet. Du kommer i din roll handleda andra lärare. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel.

Inrättandet av karriärsteg för lärare utgår från kommunens behov av utveckling och förbättring samt skolans måluppfyllelse.
I Malmö stad ska tjänsterna som förstelärare främja utveckling inom följande områden:
• Tidiga insatser i syfte att öka måluppfyllelsen
• Ökad likvärdighet mellan skolor
• Flerspråkig undervisning
• Språkutvecklande ämnesundervisning
• Formativ bedömning

I den aktuella tjänsten kommer du att ha ett särskilt ansvar för våra lärarstudenter med uppdrag som VFU-koordinator.
Det innebär att du fungerar som ett stöd för studenterna och deras handledare på den egna skolan när studenterna är ute på sin VFU-praktik.
Du fungerar också som skolans länk i samarbetet med Malmö Universitet. Du arbetar med alla årskurser på skolan.
KVALIFIKATIONER
För att bli aktuell för tjänsten som förstelärare, måste du:
• vara legitimerad grundskollärare enligt
2 kap. 16 § skollagen (2010:800)
• ha behörighet för årkurs F-6
• genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendetÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.


Visa platsannons